Grzegorz Braun: Polska nie jest już państwem suwerennym. Polacy nie są już wolni

Mocne przemówienie Grzegorza Brauna po „spacerze narodowym” 11 listopada 2020 roku. – Polska nie jest już państwem suwerennym (…) Naród Polski nie jest już narodem wolnym – przekonywał poseł Konfederacji.

W tym roku Marsz Niepodległości ponownie nie przebiegał spokojnie. Policyjne prowokacje i działania tajniaków, uchwycone przez uczestników i reporterów, sprawiły, że media zajmują się rozróbami, starciami z policją i aktami wandalizmu. Oprócz tego miało miejsce jednak wiele przemówień, jak to Grzegorza Brauna.
Data graniczna

– Rok 2020, data graniczna. Wzięliśmy udział już nie w marszu, ale raczej kondukcie niepodległości. Rok 2020 powoli przechodzi do historii, chociaż nie wątpię, że liczne atrakcje przed nami. Rok 2020, w którym Polska niepostrzeżenie traci swoją niepodległość – zaczął Grzegorz Braun.

Poseł Konfederacji przekonuje, że Polska abdykowała ze swej suwerenności i dokonało się to prawnymi aktami, aktami publicznymi. – Obce bazy, obce wojska na terytorium Rzeczypospolitej umową międzynarodową ratyfikowaną przez najwyższe władze. Zasada ingerencji eurokołchozu w wewnętrzne sprawy Polski na mocy przyzwolenia rządu pod szantażem finansowym. To są fakty bardzo doniosłe – dodawał.

– To sprawia, że Polska nie jest już państwem suwerennym, że naród Polski nie jest już suwerenem we własnym państwem, ponieważ arbitraż międzynarodowy tutaj decyduje i sprawy wewnętrzne są rozstrzygane raczej na forum międzynarodowym – kontynuował.
Koniec wolności

– Naród Polski nie jest już narodem wolnym. Tym razem nie żadni okupanci, najeźdźcy, nie żadni zaborcy, ale władze najwyższe Rzeczypospolitej Polskiej w piorunującym tempie pozbawiły obywateli polskich wolności osobistej, prawa do prywatności, prawa do zgromadzeń publicznych – wyliczał Braun.

– Władze skasowały równość wobec prawa, skasowały domniemanie niewinności od kiedy wszystkich mieszkańców naszego kraju można urzędowym, choć nielegalnym, aktem nominować na podejrzanych o to, że stwarzają zagrożenie i z tego tytułu można było w tym roku ponad 2,5 mln mieszkańców Polski pozbawić wolności – dodawał.

Grzegorz Braun stwierdził, iż kwarantanna jest w istocie aresztem, domowym lecz aresztem, do którego ludzie trafiają na podstawie informacji telefonicznej. – To jest pozbawienie wolności, rzecz zastrzeżona przez wieki do decyzji sądu, żeby zapakować człowieka do aresztu trzeba było wyroków sądowych – kontynuował.

– Tego nie dokonali żadni okupanci, żadni zaborcy. Tego dokonuje rząd pieczętujący się orłem w koronie. Rząd wywijający biało-czerwoną flagą. Uczestniczyliśmy nie w żadnym marszu, uczestniczyliśmy w kondukcie pogrzebowym niepodległości Polski – powiedział poseł Grzegorz Braun.

Komentarze