2. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 265 i 266).

Poseł Grzegorz Braun:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cóż za popisowe porozumienie ponad podziałami, jak wtedy, kiedy procedowana była tutaj ustawa…

(Poseł Sławomir Nitras: ˝Szczęść Boże˝ nie było.)

…umożliwiająca ot użycie ostrej amunicji przez wojska obce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – poza terenem poligonu, nie w stanie wojny. Nad tym procedował pan minister Macierewicz. Ale przecież ta ustawa czekała na pana ministra Macierewicza na biurku, bo zostawił ją po sobie pan minister Siemoniak, więc tak ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, jak widać, ustala się tutaj konsensualnie w zbójeckim trybie. Jeśli wam się to podoba, koledzy i koleżanki, czcigodni, szanowni państwo, jeśli ten tryb decydowania o sprawach istotnych dla bezpieczeństwa państwa uważacie za właściwy, to róbcie tak dalej. Konfederacja nie popiera tego projektu, choć rada byłaby procedować nad jakimś świetnym, ujednoliconym projektem ustawy o stanach wyjątkowych. Nie jesteśmy bowiem pacyfistami ani naiwnymi pensjonarkami. (Oklaski)

Komentarze