Parlamentarny Zespół ds. Kultury Posiadania Broni – Grzegorz Braun, Tuduj, Dziambor, Jacek Hoga

Komentarze