13. punkt porządku dziennego:
Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie˝ na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 81 i 123).

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Kłaniam się.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Strono Rządowa! Strono Prawa! Obozie Władzy! Ławy rządowe pustawe, także i ławy rządzącej większości pustawe, ale jednak widzicie – widzicie – i tak jakiś sabat czarownic przegłosuje zawsze demokratycznie, że jesteście za przemocą w rodzinie. A więc po co stawiać diabłu ogarek, a może nawet całe pół świeczki? Lepiej chodźcie z nami, normalnymi Polakami. Odrzućmy konwencję stambulską, przestańmy hołdować poprawności politycznej, przestańmy występować w charakterze żyrantów rewolucji już nie pełzającej, ale rewolucji, która prowadzi marsz nie tylko przez instytucje, bo tu się dawno zadomowiła ta rewolucja, ale i przez nasze domostwa, przez nasze rodziny, usiłuje nam – z dużym powodzeniem – dyktować, jak mamy już nie tylko rządzić się, ale i żyć we własnym kraju.

Konwencja stambulska – precz, rzecz jasna. Nie stygmatyzujmy dłużej rodziny, utrzymując w mocy takie bezprawne zobowiązania, które zaciągnęły poprzednie rządy. Nie stygmatyzujmy, powiadam, rodziny przez czynienie z rodziny jakiegoś centrum przemocy, jakiejś Gwiazdy Śmierci, która w naszym życiu przemoc generuje. I jeśli tak, no to, wiecie państwo, ja na dzisiejszym posiedzeniu – wprawdzie zamkniętym – Komisji Obrony Narodowej spotkałem się z groźbami już chyba nawet karalnymi z lekka ze strony moich kolegów posłów. Czy ja się mam skarżyć mamie, czy jakąś specjalną komisję do spraw przemocy w komisjach sejmowych założymy? (Oklaski) Absurd. Absurd. Nie piętrzmy wspólnie tego absurdu.

My wprawdzie jesteśmy przeciw konwencji stambulskiej, jesteśmy przeciwko tym złym rozwiązaniom ustrojowym, ale co do tego dokumentu, który tutaj przyniosłyście, czcigodne panie posłanki, do tej sali przed Wysoką Izbę, to cóż, w ogóle go nie opiniujemy, dlatego że to jest bezsens w samej swojej istocie. Powołajcie komisję do spraw przemocy w miejscu pracy, w domu i zagrodzie, powołajcie 150 takich komisji, to wszystko nie będzie miało sensu. Rzecz jasna – rzecz jasna, żeby to było jasne – przestępstwa powinny być nie tylko ścigane, ale i przykładnie karane.

Jasna rzecz, że policja, zwłaszcza ta, która nosi na czapkach i innych elementach umundurowania godło Rzeczypospolitej Polskiej, niechaj ta policja zachowuje się nie tylko stanowczo, ale też i taktownie: stanowczo wobec przestępców, taktownie wobec ofiar przestępstwa. Nie wyprowadzajmy jednak tej kwestii z tego jasnego planu ram prawa karnego: jest przestępstwo, jest delikt, trzeba ścigać sprawcę i go ukarać, przykładnie ukarać. Nie wyprowadzajmy tego na jakieś grząskie, mgliste terytoria, w których państwo, żeby się wywiązać z takich konwencji stambulskich, musi najpierw wniknąć, wielki brat musi wejść do naszego życia rodzinnego, monitorować je. Dziękuję bardzo za uwagę.

Komentarze