4. punkt porządku dziennego:
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 9).

Poseł Grzegorz Braun:
Czcigodna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wczoraj dokonany został wstępny podział łupów, dziś ciąg dalszy. Konfederacja, rzecz jasna, zna regulamin prac Sejmu i orientuje się, jakie zasady reglamentacji obowiązują w dostępie do niektórych komisji, jednak jeszcze raz zwrócę uwagę Wysokiej Izby i czcigodnego Prezydium na fakt, że koło Konfederacji weszło do tej Izby z jednej listy, nie jest kołem składkowym. Ponieważ mówiliście tutaj państwo wczorajszego wieczora o zbrataniu, nowym otwarciu…

(Poseł Rafał Grupiński: Czas się kończy.)

…porozumieniu ponad podziałami, bardzo nalegamy, by to porozumienie ponad podziałami nie dokonywało się ponad głowami konfederatów (Dzwonek), ponad głowami 1250 tys. naszych wyborców.

(Głos z sali: Czas.)

Prosimy o dopuszczenie do komisji do spraw spec-służb, co oczywiście wymaga zmiany regulaminu Sejmu. (Oklaski)

Komentarze