Grzegorz Braun demaskuje układ podkarpacki na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Komentarze