UE jako eurokołchoz i dzieło szatana – Grzegorz Braun dla programu dra Stanisława Krajskiego

Komentarze