Konferencje monopolistów partyjnych w tym samym czasie – czy to przypadek?

Komentarze