Stoimy u progu ostatecznego rozwiązania kwestii polsko-żydowskiej. Tak rzecze dziś Pan Braun. O tym, jak widzi owo rozwiązanie i jak wyobraża sobie jego potencjalne konsekwencje wyjaśnia w wypowiedzi dla Polonia Christiana.

Komentarze