Wielce Szanowni Zebrani – Eminencje, Czcigodni, Wielebni, Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Baner-Grzegorz _BraunDziękuję za zaproszenie – odpowiadam nań listownie (ze względu na spore oddalenie), by tą drogą najuprzejmiej podziękować za Wasze działanie na rzecz dobra wspólnego i aby z całego serca poprzeć Waszą inicjatywę.

Wiecie, że nie jestem demokratą. Wolałbym umierać jako poddany – nie zaś obywatel, który nomen omen obywać się musi permanentnie bez tego, co demokratyczna republika fałszywie obiecuje.  Na czystości procedury wyborczej zależy mi więc nie ze względu na demokrację samą – której zasady stosowane na szczeblu centralnym mam za szkodliwy i oszukańczy przesąd – ale ze względu na inne pryncypia, które są mi drogie: praworządność, jawność i uczciwość życia publicznego.

Stawiam się więc na Wasze wezwanie jako polski państwowiec. Bo przecież aby móc się różnić i spierać o najlepszy kształt ustrojowy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, musimy ją najpierw odzyskać i zachować. A dziś – pojmujecie to najlepiej – samo istnienie niepodległego państwa polskiego stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Prawo Polaków do suwerennego bytu narodowego jest kwestionowane nie tylko z zewnątrz, przez międzynarodowe konsorcjum naszych tradycyjnych rozbiorców, okupantów i kolonizatorów – ale i wewnętrznie, przez ludzi bez sumienia, którzy legitymizują swoje sprzedajne rządy wyborczym matactwem.

Abyśmy zatem mogli być gospodarzami we własnym kraju – odsuńmy od władzy tych zdrajców, którzy ani w Polskę nie wierzą, ani Boga się nie boją. Uczyńmy to, by godnie witać 1050. rocznicę Chrztu Polski – bo przecież to jest prawdziwa perspektywa, to jest właściwa miara, którą mierzyć powinniśmy nasze szczere zamiary i solidarne działania.

Przyrzekam nie zaniedbywać okazji, by szerzyć informację o Waszej akcji. O to samo proszę najusilniej wszystkich moich Elektorów, ludzi dobrej woli pokładających nadzieje w mojej kandydaturze i mnie osobiście życzliwych: okażcie swoje zaangażowanie z całych sił wspierając także ruch na rzecz uczciwych wyborów – „Powstań Polsko!”

Szczęść Boże w tym dziele – a Jasnogórska Pani, Królowa Korony Polskiej niechaj dopomaga!

Z szacunkiem,

Grzegorz Braun

Bishop, Georgia, 20 lutego 2015 r.

Komentarze