Rzeszów strefą wolną od lockdownu!

Jacek Ćwięka: Dzień dobry, Szczęść Boże, witamy na konferencji Grzegorza Brauna kandydata na urząd prezydenta miasta Rzeszowa. Dzisiejszym tematem jest Rzeszów miastem wolnym od lockdownu. Sytuacja w której znalazła się cała Polska, Podkarpacie i Rzeszów, powoduje to, że upadają kolejne strefy życia ludzkiego. Powoduje to, że ludzie odczuwają coraz większą potrzebę socjalizacji. Wobec tego nie możemy pozwolić na to, by ta sytuacja nadal miała miejsce i dlatego wychodzimy z hasłem, by uwolnić Rzeszów od lockdownu.
Grzegorz Braun: Szczęść Boże. Południe wybiło, piękny wiosenny dzień na Rzeszowskim rynku, słyszymy kuranty, czego tu brakuje? Brakuje ludzi. Brakuje ruchu. Ruchu w interesie! Nie bójmy się tego słowa! Trzeba, żeby interes, dobry interes kręcił się w Rzeszowie, dlatego, że bez tego nasze życie traci podstawy, podstawy gospodarcze, materialne. W normalnym życiu, nie w nowej normalności narzucanej nam przez władze, w tym normalnym życiu Rzeszów także i dziś, przy takiej pogodzie, tętniłby życiem. W rynku otwierałyby się kolejne ogródki, w tych ogródkach gromadziliby się przechodnie, także turyści, życie akademickie, życie towarzyskie, życie kulturalne, artystyczne kwitłoby już i rzucałoby się to w oczy, tu właśnie, na rynku Rzeszowskim. Szanowni Państwo, to jest droga do katastrofy, ten stan rzeczy który nam funduje władza, działając bezprawnie i bezrozumnie, ponieważ polityka lockdownu pomijając brak należytej podstawy prawno-ustrojowej, ta polityka jest nie tylko nieskuteczna, jest przeciwskuteczna. Mamy do czynienia z katastrofą społeczną. Dane, mam nadzieję, że dla Państwa dostatecznie bulwersujące i alarmujące, mamy już w tej chwili notowany przez psychologów, psychiatrów, opiekunów społecznych, 30-procentowy wzrost, uwaga, liczby zamachów na własne życie wśród dzieci i młodzieży, wśród nieletnich. 30 procent samobójstw więcej!
Druga liczba: sto tysięcy nadmiarowych, jak to mówią nieco bezdusznie statystycy, zgonów w miesiącach jesienno-zimowych, a przecież ta tendencja nie jest tendencją malejącą. To są zgony niezapisywane nawet przez księgowość kreatywną uprawianą przez rząd warszawski, niezapisywane w rubryce covidowej. Trzecia informacja: w I kwartale tego roku mamy rekordową liczbę upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z tym trzeba skończyć! Lockdown nie działa. Otóż Szanowni Państwo, zobowiązanie z mojej strony, jako kandydat na prezydenta Rzeszowa deklaruję: pierwszego dnia po dokonanym przez obywateli Rzeszowa wyborze, jeśli znajdę się w tym pobliskim ratuszu jako urzędujący prezydent, ogłoszę Rzeszów strefą wolną od lockdownu. Co to będzie oznaczać w praktyce? Do kompetencji prezydenta należy nie tylko prawo, możliwość, ale też obowiązek dbania o zdrowie, bezpieczeństwo, także edukację i opiekę, także dbanie o możliwość realizowania talentów przedsiębiorców i możliwość swobodnego dokonywania wyborów przez klientów-nabywców.
A zatem w praktyce: pierwszego dnia wezwę dyrektorów wszystkich szkół, placówek edukacyjnych, opiekuńczych, zależnych od miasta, do tego, by wrócili do normalnej pracy. To jest przecież wielka niegospodarność, wielka niegospodarność, wielkie marnotrawstwo, by obiekty które miasto staraniem ojców miasta ale wysiłkiem ekonomicznym samych mieszkańców, by te obiekty świeciły pustkami. A więc szkoły, a więc wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne we wznoszenie i utrzymywanie których miasto jest zaangażowanie, te obiekty powinny natychmiast wrócić do normalnego funkcjonowania. Imprezy sportowe, aktywność, rekreacja, gimnastyka, to wszystko powinno dziać się się jak normalnie, bez najmniejszych przeszkód ze strony władz. Ale ponieważ takie przeszkody są stawiane, w związku z tym skieruję Straż Miejską do ochrony, obrony przedsiębiorców, restauratorów, ale także organizatorów innego rodzaju usług: siłowni, sal gimnastycznych, sal zabaw dla dzieci. Skieruję Straż Miejską do tego, by monitorowała sytuację, by uruchomiłą gorącą linię dla wszystkich przedsiębiorców w Rzeszowie, którzy napotykaliby jakieś przykrości, nieprzyjemności, przeszkody w swojej pracy. Straż Miejska ma się tym interesować, ma raportować, ma informować prezydenta o tych przeszkodach i ma aktywnie angażować się w zabezpieczanie możliwości normalnego funkcjonowania przez rzeszowskich przedsiębiorców, tu w rynku rzeszowskim i jak miasto długie i szerokie. A zatem przedstawiłem państwu abecadło anty-lockdownowe kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna. Jeśli Państwo zechcecie wybrać w tych wyborach wolność, normalność, pracę, wychowanie, edukację, rekreację, głosujcie na moją kandydaturę a ja dotrzymam zobowiązania. Pierwszego dnia mojej prezydentury w rzeszowskim ratuszu, Rzeszów zostanie proklamowany strefą wolną od lockdownu i za tą proklamacją pójdą praktyczne działania, te, które leżą w sferze kompetencji prezydenta miasta. A więc odpowiedzialność za edukację, odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne, bo przecież do sfery bezpieczeństwa należy zdrowie, kondycja fizyczna i psychiczna naszych mieszkańców, bezpieczeństwo także i w tym leży, by mieszkańcy naszego miasta korzystali z życia na wszelkie możliwe zgodne z prawem sposoby, by wydobywali się z jesienno-zimowej depresji, by wzmacniali swoją kondycję fizyczną i psychiczną, korzystając na wszelkie dostępne sposoby także z infrastruktury wytworzonej, zbudowanej i utrzymywanej przez państwo. Abecadło anty-lockdownowe to jest to, co chciałbym, byście państwo dziennikarze, reporterzy, obserwatorzy odnotowali i przekazali naszym odbiorcom, moim wyborcom, jaka jest stawka tych wyborów, właśnie tak. Czy Rzeszów zostanie ogłoszony strefą wolną od lockdownu? Dziękuję za uwagę, czy są pytania?
Redaktor: dzisiejszego dnia ukazała się informacja na temat debaty kandydatów na prezydenta miasta, czy Pan poseł weźmie w niej udział?
Grzegorz Braun: Szanowny Panie redaktorze, ja w ciemno, z góry i na kredyt przyjąłęm już dawno zaproszenia którą zechcecie państwo czy przedstawiciele innych mediów zaproponować. Już szereg razy zapraszałem moich kontrkandydatów, szanownych, czcigodnych, do takiej debaty! Debaty to sól każdej kampanii wyborczej i mam nadzieję, choć czas mija i jak do tej pory media zwane gołosłownie i na wyrost publicznymi nie pospieszyły z zaproszeniem do takiej debaty, ale mam nadzieję, że się opamiętają, ogarną i zaproponują w sensownym wymiarze czas antenowy do tego, by konfrontować postawy, sylwetki, poglądy, programy kandydatów na prezydenta miasta Rzeszowa. Ja bardzo proszę, by mnie żadna z tych debat nie minęła. Proszę o informację, mój sztab z całą pewnością odpowie i jeszcze raz zapewniam odpowie pozytywnie. Pojawiło się kilka wstępnych zaproszeń ze strony mediów społęcznościowych, ze strony, nazwijmy to, organizacji, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, grupy mieszkańców Rzeszowa zorganizowanych w mediach społęcznościowych, zorganizowanych w mediach społęcznościowych wystąpiły z takimi zaproszeniami i mam nadzieję, że wykorzystamy te ostatnie dni, ostatnie tygodnie, czas do pierwszego głosowania w dniu 9 maja, jeszcze raz: z góry dziękuję za te zaproszenia i jeśli o mnie chodzi, w ciemno każde zaproszenie do debaty przyjmuję.
Redaktor: …wczoraj… niewyraźnie…jakie przyczyny…niewyraźnie
Grzegorz Braun: Proszę mnie nie pytać o politykę informacyjną czy raczej dezinformacyjną mediów reżimowych zwanych dla zmylenia przeciwnika czyli narodu publicznymi, proszę mnie nie pytać o meandry myśli redaktorów zamawiających, dyrektorów i prezesów telewizji, zwanej przez naszych rodaków nie przypadkiem k**wizją za prezesury Pana Jacka Kurskiego, proszę mnie nie pytać, co rządzi, jaka myśl, jaka koncepcja, tymi mediami. Mogę tylko przypuszczać, że dysonans poznawczy czyli wrażenie niespójności, rozbieżności między rzeczywistością którą znamy z autopsji, a tą nierzeczywistością przedstawianą w mediach ten dysonans zwiększa się. Coraz więcej naszych obywateli, współmieszkańców widzi jak bardzo telewizja kłamie. I to od prawej od lewej, i ta telewizja z Woronicza i ta telewizja z Wiertniczej. I stąd po tamtej stronie przeszeregowania, zamieszanie, może jakaś walka buldogów pod dywanem, stąd być może takie nagłe zmiany programowe. Ale my tu w Rzeszowie nie przejmujmy się co tam w Warszawie, my tu doprowadźmy w Rzeszowie do uczciwej, porządnej i nie jedynej debaty prezydenckiej w wyborach które już tak blisko.
Redaktor: [niewyraźnie]…telewizja Polska. W kontekście zamkniętych szkół, powiedział Pan, że to jest wielka niegospodarność, co ma Pan na myśli…[niewyraźnie]
Grzegorz Braun: Szanowny Panie redaktorze, miasto Rzeszów zaangażowało się i bądźmy z tego dumni, w budowę nowych szkół. Takie szkoły powstały i chociaż nie wszyscy zdążyli to zauważyć, Rzeszów wysforował się, zajął miejsce, w czołówce miast polskich, wojewódzkich, jeśli idzie o edukację. Rzeszów stał się zagłębiem i na poziomie akademickim i na poziomie licealnym. Na pewno są niedostatki w nauczaniu początkowym, na pewno są niedostatki w infrastrukturze umożliwiającej opiekę przedszkolną, poporodową, ale nauczanie, edukacja to ciągle jeszcze, tak bym to ujął, przemysł lokalny, regionalny. Z tego Rzeszów żyje, z tego Rzeszów słynie, z tego Rzeszowianie mogą być dumni. I o to, jak zaznaczyłem, prawnie – bezpodstawnie. Medycznie – nieracjonalne, rozporządzania władz centralnych sprawiły, że nasze szkoły opustoszały, że nasze uczelnie świecą pustkami. Wiele już mówiliśmy na naszych konferencjach tematycznych, temu specyficznie poświęconych, o tym, jaką fikcją jest nauczanie zdalne. Trzeba też zauważyć, że i dla uczniów i dla studentów, dla ich pełnej, przepraszam za słowo, socjalizacji, czyli nawiązania i wykształcenia więzi społecznych, komunikacji społecznej, wielkie znaczenie ma nie tylko przekaz merytoryczny w nauczaniu, ale także więzi, relacje międzypokoleniowe, z nauczycielami, profesorami, mistrzami i więzi, realcje rówieśnicze. To wszystko naszej młodzieży szkolnej, akademickiej zabrano. To wszystko uniemożliwia się. I to jest stan fatalny, w tym stanie prezydent miasta który odpowiada za edukację i formację i bezpieczeństwo i kondycję fizyczną i psychiczną naszej młodzieży, o to musi się upomnieć. I bardzo prosta rzecz: skoro miasto budowało szkoły, skoro miasto utrzymuje szkoły, to niepodobna by prezydent tolerował niewykorzystanie tej kosztownej, cennej, bezcennej dla młodego pokolenia infrastruktury. Prezydent miasta, zabrzmi to paradoksalnie w moich ustach, nie jest od politykowania, jest od gospodarowania. To jest wielka niegospodarność, zamknąć szkoły tak, by stała pusta. To jest wielkie marnotrawstwo zamknać stadion, halę sportową. To jest wielka niegospodarność i prezydent miasta powinien temu położyć kres. W aktualnym stanie kadrowym ratusza rzeszowskiego trudno spodziewać się takiej decyzji. Kiedy państwo wybierzecie mnie na swojego prezydenta, podejmę te decyzję w pierwszych godzinach urzędowania. Dokładnie tyle czasu, ile będzie trzeba na wytworzenie odpowiedniej korespondecji, wezwań, ponagleń dla dyrektorów, kierowników placówek, wezwań do tego, by wrócili do normalnej pracy. Trzeba pracować – bez pracy nasze życie nie ma podstaw ekonomicznych. Nikt nas nie ozłoci, nikt nas nie obsypie manną z nieba. Każda złotówka wypracowana w Rzeszowie, musi być szanowana przez władze miejskie. Mamy tutaj przedstawiciela przedsiębiorców rzeszowskich.
Maciej Pałac: Witam Szanownych wszystkich, Maciej Pałac, ja tylko tak pokrótce, chciałbym zaapelować do wszystkich, do rządu oraz do całej opozycji, bo jak wiadomo pobieracie wypłaty z naszych podatków, więc jakby jesteśmy waszymi pracodawcami, żebyście się wzięli do pracy a nie rozwalali nasz piękny kraj, który ostatnio w mediach jest pokazywany w mediach reżimowych z bardzo dobrej strony, a tak naprawdę jest coraz gorzej. Ja rozmawiałem z niektórymi przedstawicielami różnych branż, jest im bardzo ciężko, bardzo trudno i tak jak było powiedziane, niektórzy sobie odebrali już życie – apeluję jeszcze raz do rządu i opozycji, by nie po omacku wszystko robić, tylko naprawdę każdą sprawę byście szerzej przemyśleli. O to apelujemy my, Polacy.
Grzegorz Braun: Dziękuję bardzo. A czekając na to, aż władze Rzeczypospolitej pójdą w końcu po rozum do głowy, my brońmy się tutaj, w Rzeszowie, tam gdzie rząd zawodzi, niech samorząd staje na wysokości zadania. Przecież ten ratusz i jego załoga są i będą utrzymywane właśnie z podatków które płaci mieszkaniec, zwłaszcza przedsiębiorczy mieszkaniec Rzeszowa. Musimy tutaj zachować właściwą hierarchię wartości, hierarchię priorytetów. Trzeba dbać o to, aby Rzeszowianie mogli normalnie uczyć się, pracować, zatrudniać jedni drugich, zarabiać i wreszcie po dniu ciężkiej pracy by mogli korzystać z możliwości rekreacji, wypoczynku, socjalizacji, by mogli na całego angażować się w życie sportowe, kulturalne, intelektualne naszego miasta. Do tego wszystkiego trzeba bardzo prostej rzeczy: Trzeba żeby Rzeszów stał się strefą wolną od lockdownu. Co niniejszym jako kandydat na prezydenta tego miasta Państwu gwarantuję. To jest moje zobowiązanie wyborcze: ruszają szkoły i przedszkola, wszystkie podległe miastu obiekty sportowe i rekreacyjne zostają otwarte, a straż miejska monitoruje sytuację i dba o to, by żaden pracodawca, przedsiębiorca i żaden klient, żeby nie był przez nikogo nękany, straszony, molestowany, prezydent miasta ma być natychmiast powiadomiony o każdym przypadku dezorganizowania pracy i rekreacji w mieście Rzeszowie, po to, żeby to urząd prezydencki wziął na siebie ewentualne dochodzenie prawa i przepraszam za słowo, sprawiedliwości, w tym zakresie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.
Redaktor TVP: Jeszcze o tej niegospodarności, poproszę o konkretną odpowiedź
Grzegorz Braun: Szanowny Panie redaktorze, na dowolną ilość pańskich pytań odpowiem w dowolnym programie, do którego zechcecie państwo zaprosić kandydata na prezydenta Rzeszowa, w programie na żywo, żadnych więcej ekskluzywnych wypowiedzi do montażu dla telewizji Polskiej S. A., której profil, standard wyżej podsumowałem. Proszę o zaproszenie. Grzecznie Panu odpowiadam, proszę wywiązać się ze swoich obowiązków, proszę przedstawić [redaktor przerywa], dalej Grzegorz Braun: Pan korzysta z niedoinformowania naszej publiki, jest zasadnicza różnica między nieobecnością w programie telewizji regionalnej na żywo, w debacie, dyskusji, spotkaniu, dowolnym programie, do którego programu możecie mnie Państwo w każdej chwili zaprosić, a wypowiedzią do montażu, do manipulacji, do wywracania na nice w Waszym ośrodku dezinformacyjnym. Dziękuję za uwagę.
[grupa ludzi klaszcze]
Jacek Ćwięka: Drodzy państwo, Pan poseł, Grzegorz Braun, kandydat na urząd prezydenta miasta Rzeszowa jest gotowy na debatę z innymi kandydatami, na argumenty merytoryczne i chętnie stanie do takiej debaty którą państwo zorganizujecie. Wtedy możemy rozmawiać o szczegółach naszego programu. Zapraszamy na kolejną konferencję prasową, która odbędzie się w dniu jutrzejszym.
Grzegorz Braun: Ponieważ, jeszcze dla Państwa informacja, ponieważ nie wszyscy zdążyliście Państwo dotrzeć na naszą konferencję programową, która już szereg tygodni temu odbyła się w jednym z hoteli rzeszowskich (bardzo dziękujemy za gościnę!), w związku z tym mój sztab przygotowuje publikację tego programu w formie skondensowanej, ale drukowanej, ta publikacja Nowy Impuls dla Rzeszowa dotrze do Państwa rąk z całą pewnością jeszcze tej kampanii wyborczej i to umożliwi Państwu krytyczne, mam nadzieję, odniesienie się do moich tez programowych. Do następnego razu, Rzeszów strefą wolną od lockdownu! Z Panem Bogiem

 

Komentarze