Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 17 w dniu 16-09-2020 (1. dzień obrad)

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 539 i 569).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

Szanowni Państwo! Wniosek o odrzucenie tego kuriozalnego projektu to oczywistość. Cieszę się, że temperatura polemiki po stronie opozycji wzrosła w ciągu ostatnich tygodni. Zauważę nieskromnie, że to Konfederacja umożliwiła państwu skupienie uwagi na tym projekcie swoim sprzeciwem sprzed miesiąca. Dzięki temu ten projekt nie został przeprocedowany chyłkiem. Dzięki temu nie obowiązuje już od tygodni, ale losy Polski ważą się właśnie dzisiaj. Jeśli ten projekt przejdzie, to władza może wszystko. I tu zwrócę się w drugą stronę, skromnie w tej chwili obsadzoną w tej pustawej sali.

Szanowni, drodzy, nawet kochani posłowie PiS-u, niektórzy znani mi w moim poprzednim życiu nawet po imieniu! Co robicie, najdrożsi? Co robicie? Czy naprawdę chcecie przejść do historii jako reprodukujący wzorce prawno-ustrojowe Republiki Weimarskiej i III Rzeszy? Co jeszcze wyciągniecie? Tak, tam był taki pucz na początku lat 20. i potem post factum podżyrowano wszelkie działania w walce z tym puczem, prawem czy lewem podjęte.

Także w III Rzeszy na dobry początek był taki, to się tak pięknie nazywa, Ermächtigungsgesetz, czyli wyposażenie rządu w prerogatywy pozaparlamentarne.

(Poseł Sławomir Nitras: Parlamentarne.)

Pozaparlamentarne, panie pośle, pozaparlamentarne. Posługuję się skrótem myślowym. Rozumiem, na co pan mi zwraca uwagę. Będzie to pewien skrót myślowy. Chodzi o to, że od tej chwili rząd…

(Poseł Sławomir Nitras: Posiada uprawnienia parlamentu.)

…i wola wodza zostały postawione ponad parlamentem. Ten wzorzec jest tutaj realizowany. To nie jest reductio ad Hitlerum, tylko to jest przykry fakt. Nie róbcie tego, nie róbcie. (Oklaski)

Komentarze