Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 17 w dniu 16-09-2020 (1. dzień obrad)

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

Panie Marszałku! Składamy wniosek formalny…

(Przy mównicy stoją posłowie: Grzegorz Braun, Jakub Kulesza i Robert Winnicki)

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

A co to za formuła trójkowa?

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Poseł Grzegorz Braun:

…o przerwanie obrad Wysokiej Izby zgodnie z art. 184 regulaminu Sejmu na czas potrzebny, aby Prezydium Sejmu mogło spotkać się z delegacją manifestujących pod Sejmem przedstawicieli środowisk rolniczych. Z poważaniem, podpisani posłowie Konfederacji.

(Poseł Robert Winnicki: I prosimy o procedowanie…)

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Dziękuję bardzo za złożenie wniosku.

Poseł Grzegorz Braun:

Czas mój jeszcze nie dobiegł końca.

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Dobrze. Ale, panie pośle, pozwoli pan. Czas panu będzie doliczony tak, żeby pan nie miał dyskomfortu. Chcę powiedzieć, że przystąpimy do głosowania nad tym wnioskiem niezwłocznie po zakończeniu tego punktu.

Poseł Grzegorz Braun:

Panie Marszałku! Czujemy i dlatego stajemy tu we trzech…

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Ale proszę bardzo… Panie pośle, nie, nie. Nie ma formuły stawania we trzech przy mównicy.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Wystarczy, że będzie mówił jeden z posłów, a pozostali będą mu towarzyszyli przy…

(Poseł Robert Winnicki: Panie marszałku, stoimy w obliczu likwidacji wielu branż polskiego rolnictwa, którego chce dokonać Jarosław Kaczyński ze swoją szajką.)

(Głos z sali: Co to jest?)

Poseł Grzegorz Braun:

I czulibyśmy ogromny dyskomfort, kontynuując dyskusję na temat spraw ważkich, ale w tej chwili nie pierwszoplanowych.

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Szanowni Panowie Posłowie! Występując we trzech, za chwilę przekroczycie granice śmieszności, jako ten tercet egzotyczny. (Oklaski)

Został zgłoszony wniosek…

Poseł Grzegorz Braun:

Historia oceni, panie marszałku. Historia oceni. Poddajemy się pod sąd.

(Poseł Robert Winnicki: Protestujemy przeciwko likwidacji polskiej hodowli.)

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Został zgłoszony wniosek, który będzie poważnie rozpatrzony. Zatem proszę, aby teraz kontynuował swoją wypowiedź pan poseł Grzegorz Braun.

Poseł Grzegorz Braun:

Rezygnujemy zatem…

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Rozpoczynamy liczenie czasu od początku. A panów posłów proszę, żeby zajęli miejsca tam, gdzie powinniście panowie siedzieć.

(Poseł Jakub Kulesza: Dziękujemy, w takim razie czekamy na przegłosowanie…)

Tak jest.

(Poseł Jakub Kulesza: Dziękujemy, bo pan marszałek Terlecki uniemożliwił głosowanie nad takim wnioskiem, tak że dziękujemy panu marszałkowi.)

A zatem proszę usiąść w ławach.

Poseł Grzegorz Braun:

Panie Marszałku! Koło Konfederacji rezygnuje z możliwości udziału w dyskusji na temat ważkiej, ale nie pierwszoplanowej dzisiaj z naszego punktu widzenia kwestii termomodernizacji. Z radością pochylimy się nad tą kwestią w czasie bardziej sposobnym.

Dzisiaj rzeczywistość stuka do drzwi Wysokiej Izby i bardzo prosimy, żeby te drzwi nie pozostały zamknięte. Bardzo prosimy, żeby Prezydium naprawiło błąd rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest ignorowanie stanowiska przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego, żeby Prezydium Sejmu naprawiło błąd przedstawicieli większości parlamentarnej, błąd, jakim jest składanie tego typu projektów ustawowych, które zmierzają do likwidacji istotnej gałęzi polskiej przedsiębiorczości.

Rezygnuję zatem z możliwości kontynuowania wypowiedzi, licząc na to, że przedstawiciele manifestantów będą wysłuchani przez Prezydium Sejmu. Dziękuję bardzo.

Komentarze