Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 16 w dniu 14-08-2020 (1. dzień obrad)

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 535).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże raz jeszcze wszystkim dzielnym ludziom, wobec których każdy z tu obecnych powinien odczuwać jakiś dług wdzięczności!

Jako reżyser, dokumentalista rozmawiałem z przedstawicielami chyba wszystkich formacji z tego, że tak powiem, czołowego rzutu opozycji, który tutaj tak ładnie nazywamy opozycją antykomunistyczną. Bardzo często byli to ludzie samotni, samotnie cierpiący szykany, a więc niemogący się dzisiaj wylegitymować jakimś widomym kalectwem. Bieda to jest ta jedyna legitymacja, która niektórym została. Ale to są ludzie bardzo dumni, w związku z czym bardzo często niechętnie wyciągną rękę po zasiłek.

Przypominam sobie tych wszystkich ludzi z czasów konspiracji wojennej i powojennej, z którymi miałem zaszczyt rozmawiać przed kamerą i poza kamerą. Przypominam sobie bohaterów Poznańskiego Czerwca, ostatniego powstania, przypominam sobie bohaterów prowokacji grudniowej na Wybrzeżu. I tak sobie to przypominając, dochodzę jednak do sedna sprawy, bo uświadamiam sobie, że kiedy pan poseł Janusz Korwin-Mikke składał swój słynny projekt uchwały lustracyjnej w tej Izbie, to zawierał on pewne bardzo istotne uzupełnienie. Lustracja miała dotyczyć agentury bezpieki nie tylko niebieskiej, ale także i zielonej. Temat nie został później podjęty. Temat później nie został podjęty i faktem jest, że bezpieka wojskowa mimo ogromnych wysiłków pana ministra Macierewicza, bezpieka zielona, miała mnóstwo czasu na to, żeby samodzielnie przeprowadzić remanent i poddać się tej quasi-autolikwidacji. W związku z tym historia dzisiaj, szanowni państwo – bo padły tutaj takie piękne słowa z tej mównicy: bohaterowie – nie jest w stanie zdekodować siebie samej. Historycy IPN-u nie są w stanie w sposób wiarygodny zapewnić nas o tym, że ci, których pokazywano nam jako bohaterów, jak chociażby TW ˝Bolek˝, Lech Wałęsa, są nimi w istocie.

A zatem proszę bardzo, starajmy się wetować krzywdy zadawnione, ale piszmy wreszcie tę historię porządnie. Będzie jeszcze okazja, żeby wrócić do tego przy sprawie uchwały o Lubelskim Lipcu.

(Poseł Antoni Macierewicz: Nie było wojska w jego projekcie).

(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki)

Komentarze