Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 12 w dniu 04-06-2020 (4. dzień obrad)

24. punkt porządku dziennego:

Rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 410).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

Za parę godzin minie 100 lat od podpisania aktu rozbiorowego ziem Korony Świętego Stefana, po południu, w pałacu Trianon w Wersalu 4 czerwca 1920 r. Wiele łączyło w historii Koronę Świętego Stefana z Koroną Królestwa Polskiego.

Przedkładałem, pani marszałek, wcześniej projekt uchwały w tej sprawie. Upewniam się, że dotarł.

Marszałek:

Panie pośle, przepraszam, do uchwały potrzeba 15 podpisów. Pan podpisał się sam. (Wesołość na sali)

(Poseł Barbara Bartuś: Nawet koło się nie podpisało.)

Poseł Grzegorz Braun:

Pani Marszałek! Ponieważ nie odczytam państwu tego projektu uchwały, a tym bardziej szerzej go nie uzasadnię, więc pomilczmy chwilę, pomilczmy chwilę nad tym faktem, że 100 lat temu dokonano rozbioru państwa (Dzwonek), które miało z nami wspólnych monarchów…

Marszałek:

Panie pośle, bardzo dziękuję.

Poseł Grzegorz Braun:

…i któremu wiele zawdzięczamy, zwłaszcza w gorących dniach sierpnia 1920 r. Chwila milczenia.

Komentarze